Individual: la terapia es basa en proporcionar els mitjans per que la persona sigui capaç de prendre consciència de si mateixa facilitant així el proces de maduresa i responsabilitat individual. Es preten promoure una presa de consciència i facilitar que les persones gaudeixin del aquí i ara.

El nostre objetiu és facilitar que la persona es visqui a si mateixa, i en relació als demés, amb armonía i equilibri en les diferentes etapes de desarrollo aumentant la seva consciència, allunyant-se del dolor i obrint-se a novas experiències.

La nostra funció és ajudar a clarificar les pròpies emocions, ser un facilitador en el proces de fer-les conscients, i acceptar-les sense interpretar-les. Amb respecte sincer i absolut , procurarem més aviat que sigui ella que dirigeixi el proces. En aquest cas les nostres intervenciones es plantejaran como possibilitats, quasi como ressons del material exposat, i no como judicis de valor, afirmacions o interpretacions.

De parella: La teràpia de parella està indicada tant per a aquelles parelles que vulguin millorar la seva relació, como per a aquelles amb desavinences, conflictes i estrés en la relació i que puguin estar a punt de separar-se.De familia : En alguns moments la relació entre els diferents membres d’una familia es fa difícil degut a la falta de comunicació sincera i directa. És aquí quan la teràpia en familia és molt beneficiosa perquè els integrants troben un espai segur on exposar les seves necessitats i desitjos amb la certesa de que es tractaran amb respecte, afecte i comprensió.

Coaching: És una relació profesional amb una altre persona que acceptarà sols el millor de tu i t’aconsellarà, guiarà i estimularà per a que vagis més enllà de les limitacions que t’imposes a tu mateix i assoleixis el teu potencial. El professional procurarà la motivació necessària que et permeterà aconseguir el màxim, al aconssellar-te i centrar-te en els teus objetius.

Suport en l’elaboració del dol: El dol és un procés normal, natural i esperable i, como tot procés, és dinàmic i ocasiona manifestacions normals en aquesta situació com el conjunt de sensacions físiques, emocions, pensaments i conductes implicades a ell, manifestacions que en algunes ocasions, i per imposicions pròpies com per pressions externes neguem. És aquí, on la terapeuta, facilitant i reconduint les emocions acompanya a la persona en el proces d’assimilació i acceptació dels propis sentimients devant la pèrdua.


Psicooncologia : l’objetiu és afavorir un adequat afrontament de la malaltia per part del malalt i de la seva familia, potenciant habilitats pel control de les emocions que apareixen durant el curs de la mateixa, utilitzant els recursos personals i socials de que es disposa, per a aconseguir integrar la malaltia com un aconteixement més a la seva vida.

Teràpia de grup: la Teràpia de Grup és la reunió de persones, coordinats per un Professional Psicòleg. Els integrants compartiran situacions de la seva vida amb el Grup, i el Grup respondrà, generant una dinàmica, una anada i tornada per la qual, els participants alleujaran tensions, angoixes i nervis, producte de la convivència diària, problemes no resolts, etc., a la familia, al treball i a la realitat que ens toca viure cada dia.

A qualsevol de les seves modalitats, els objetius de la teràpia de grup són principalment: canviar les relacions interpersonals, facilitant la expressió verbal, ensenyar a relacionar-se amb els demés, potenciar les característiques personals favorables, i facilitar la comprensió dels demés i de les pròpies dificultats.

Dinàmica de grup: Les Dinàmiques de Grup són técniques de discussió verbal, amb les quals es poden confrontar diferents punts de vista en clima d'armonia i de respecte.

Els objetius de la dinàmica grupal consisteixen a crear confiança i assolir un bon clima d'interrelacions entre els membres del grup (equilibri socio-emocional), establir la cooperació, fent saber als membres del grup el valor del treball en equip. Assolir major productivitat en l'assoliment dels objectius proposats. Estructurar, organitzar i realitzar les tasques, pendre decissions, etc. i resoldre situacions de conflicte, plantejant crítiques constructives respecte al problema i aportant solucions.

Tallers: De relaxació, De memòria, De risoteràpia…